LinkedIn Youtube E-Mail
Snovanje integriranih marketinških komunikacij / IMC
Snovanje integriranih marketinških komunikacij / IMC

Snovanje integriranih marketinških komunikacij / IMC

Snovanje integriranih marketinških komunikacij / IMC pomeni celovito definiranje ciljnih javnosti, ključnih sporočil in tona komuniciranja, zasnovo najbolj učinkovitega komunikacijskega spleta ter seveda vsebinsko in oblikovno povezanost vseh komunikacijskih aktivnosti, ki so hkrati prilagojene posebnostim vsakega komunikacijskega kanala.