LinkedIn Youtube E-Mail
Oglaševanje
Oglaševanje

Oglaševanje

Imamo najbogatejše izkušnje pri snovanju in izvedbi tržno-komunikacijskih aktivnostih za blagovne znamke v t. i. klasičnih medijih, kot so TV oglasi, radijski oglasi, tiskani oglasi in oglasi na zunanjih velikih in malih površinah. Smo inovativni in prilagodljivi. Vedno najdemo pravo rešitev za naročnika; zavedamo se, da morajo marketinške aktivnosti dati otipljive  rezultate.

Snujemo projekte, ki gradijo in ustvarjajo močne in prepoznavne blagovne znamke.