LinkedIn Youtube E-Mail
Odnosi z javnostmi
Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

  • Celovito upravljanje odnosov z različnimi ciljnimi javnostmi
  • Snovanje komunikacijskih projektov na korporativni in izdelčni ravni
  • Krizno komuniciranje
  • Interno komuniciranje
  • Športni marketing
  • Reputation management
  • Individualno svetovanje naročnikom