Twitter Facebook Pinterest LinkedIn Youtube E-Mail

Celostne oglaševalske akcije

Pravi moški (2016)

Naročnik: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in Onkološki inštitut Ljubljana
Pravi moški je tisti, ki skrbi za svoje zdravje. Pravi moški je projekt, katerega pobuda se je rodila v SM Studiu Marketing. Celostno komunikacijsko akcijo smo skupaj pripravili dve slovenski nevladni organizaciji – Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in Onkološkim inštitutom Ljubljana. 

Projekt je družbeno odgovoren, njegovo glavno sporočilo in namen pa sta moške intenzivneje seznanjati z možnostmi preprečevanja in čim prejšnjega odkrivanja raka. Moški naj bodo bolje seznanjeni z dejavniki tveganja te bolezni in naj vedo, kako se odzvati in na koga se obrniti, če in ko pride do težav.

Za to nacionalno kampanjo smo izdelali velike obcestne plakate, letake, FB stran ter novo spletno stran izogniseraku.si. Akcijo Pravi moški smo predstavili tudi v videu.