LinkedIn Youtube E-Mail
Grafično oblikovanje

Letno poročilo Petrol 2016 (2017)

Naročnik: Petrol

Za podjetje Petrol smo oblikovali letno poročilo za leto 2016 v slovenskem in angleškem jeziku.

Koncept letnega poročila smo poimenovali »v sožitju«. Petrolova dejavnost je v zaznavni pojavnosti povezana »z izkoriščanjem naravnih virov, onesnaževanjem okolja ter pridobitništvom na račun planeta/narave«. V resnici je energija človeštvu nujno potrebna za življenje.

Ideja letnega poročila sloni na novi Petrolovi viziji in poslanstvu, kjer se Petrol zavezuje trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti, kar se odraža tudi v novih poslovnih modelih podjetja in v storitvah, ki jih Petrol ponuja. Ali kot smo zapisali v uvodu letnega poročila in kasneje podrobneje pojasnili na predelnih straneh: „Stremimo k  sožitju. Naravi smo podali roko in jo vzeli za učiteljico. Postala je naša vest, naše vodilo in navdih. Opominja nas na zavezo, ki smo jo dali:  ustvariti prijazno okolje za sedanje in prihodnje generacije. Generacije, ki bodo živele v pristnem sobivanju, kot leva in desna roka.“ Ikona na naslovnici letnega poročila simbolizira to »sožitje« v naravi in družbi.