Twitter Facebook Pinterest LinkedIn Youtube E-Mail
Grafično oblikovanje

Finance (2002)

Naročnik: Gospodarski vestnik
SOF 2002, zlato priznanje