NOVICA

Začetek gradnje prve opečne e4 hiše

e4 – nove hiše, v katerih bomo živeli v prihodnosti

7. 7. 2017 je bil v Kamniku prerezan trak, ki pomeni začetek gradnje sodobne opečne e4 hiše. To bo prva »skoraj nič« energijska hiša na Slovenskem, grajena po t.i. e4 konceptu opečne trajnostne gradnje.

Sodobno e4 hišo bodo gradili strokovnjaki podjetja Wienerberger v sodelovanju z izbranimi partnerji kakovosti. Gradnjo bo preko družbenih omrežij možno spremljati v živo. 

Varčna, zdrava, okolju prijazna in dostopna e4 hiša

Sodobno načrtovanje in gradnja hiš mora v današnjem času izpolnjevati številne pomembne kriterije, ki sledijo standardom trajnostne gradnje (ekonomičnost, ekološkost, energetska učinkovitost in dobro počutje/emocije). Ker so načela trajnostne gradnje štiri, je nosilec projekta Wienerberger način te gradnje poimenoval  koncept e4,nova domovanja pa e4 hiše.

Koncept e4  predstavlja celovit in sodoben pristop h gradnji hiš z uporabo modernih naravnih materialov. To pomeni, da je končna oblika hiše rezultat usklajevanja med arhitekturo, gradbenimi tehnologijami in materiali, energetiko, biologijo gradnje ob upoštevanju naravnih danosti in zakonitosti.