NOVICA

Siti besed / September 2013

Humanitarna akcija Siti besed / September 2013, ki smo jo v Studiu Marketing JWT, skupaj z Zvezo prijateljev mladine, začeli 23. oktobra 2012 je k sodelovanju in nesebični pomoči pritegnila števine posameznike, podjetja, medije in druge organizacije. Pobudniki akcije smo bili izjemno veseli sprejetja novega Zakona o šolski prehrani, s katerim je od 1. februarja 2013 dalje do subvencij za šolsko prehrano upravičenih 103.272 več šolarjev in dijakov. Kljub temu z akcijo Siti besed / September 2013 nadaljujemo, saj so njen cilj siti otroci, malica pa je samo en izmed obrokov v času, ki ga otroci preživijo v šoli. Danes se delovni dan staršev običajno zaključi šele v poznih popoldanskih urah, s tem pa se podaljšuje tudi čas bivanja otrok v šoli. To pomeni, da v tem času potrebujejo več kot le en obrok. Pobudniki akcije želimo zagotoviti zdravo malico in zdrav topel obrok oziroma kosilo za vsakega šolarja. Mnogi šolarji, ki so z novim Zakonom o šolski prehrani upravičeni do šolske malice, pa niso upravičeni do toplega obroka.

Rezultati akcije so zelo vzpodbudni! Od samega začetka akcije v lanskem letu do 14. februarja 2013 smo zbrali kar 122.541,68 EUR. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za pomoč vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli k uspehu akcije in hkrati tudi poslankam ter poslancem v državnem zboru Republike Slovenije, ki so soglasno potrdili nov Zakon o šolski prehrani. Za več informacij o akciji Siti besed / September 2013 obiščite spletno stran www.sitibesed.si.