NOVICA

Posebna ponudba ob 40. obletnici - podaljšan rok

Prejeli smo več prošenj za podaljšanje roka prijave na posebno ponudbo, saj je odločitev o prenovi celostne podobe precej kompleksna. Vašim željam smo ugodili in rok podaljšali do 15. septembra 2013. Več o posebni ponudbi si preberite v nadaljevanju.

Studio Marketing JWT Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju: agencija) je ob praznovanju 40. obletnice svojega delovanja pripravil posebno ponudbo.

Komu je posebna ponudba namenjena?

Posebna ponudba je namenjena vsaki pravni osebi s sedežem v Sloveniji, ki se po spodaj navedenih pogojih prijavi k sodelovanju na elektronski naslov info@smjwt.com.

Nagrada

Agencija bo enemu sodelujočemu, ki ga bo izžrebala izmed vseh prispelih prijav, oblikovala celostno grafično podobo (v nadaljevanju:  CGP) za samo 1.973,00 EUR (DDV je vključen v ceno), kar zajema:

  1. Oblikovanje enega znaka/logotipa z osnovnimi pojavnostmi (dovoljene in nedovoljene uporabe, črno-bela in barvna različica, povečave in pomanjšave).
  2. Oblikovanje šestih aplikacij celostne grafične podobe (poslovna vizitka, dopisni papir, ovojnica, elektronski podpis, poslovna mapa in ena aplikacija po izbiri).
  3. Oblikovanje mini priročnika celostne grafične podobe v elektronski obliki (pdf).

Zmagovalni izžrebanec  bo prejel oblikovan simbol/logotip in aplikacije CGP v elektronski obliki.

Agencija bo oblikovala CGP najkasneje v roku šest (6) mesecev od prejema vseh potrebnih informacij s strani nagrajenca, za katere ga bo po razglasitvi rezultatov nagradne igre pozvala, naj ji jih predloži.

Zmagovalni izžrebanec  lahko nagrado izkoristi v roku največ 1 (enega) leta od razglasitve rezultatov žrebanja. Po tem roku ni več upravičen do nagrade.

Zmagovalni izžrebanec  je dolžan poravnati znesek 1.973,00 EUR najkasneje v roku 30 dni po zaključku projekta, to je po predaji priročnika CGP v elektronski obliki nagrajencu.

Pogoji sodelovanja

Zainteresirane pravne osebe se k sodelovanju prijavijo tako, da pošljejo elektronsko poštno sporočilo na info@smjwt.com (obvezno pripisati: »za posebno ponudbo »V AKCIJI ŽE OD 1973«) z naslednjimi podatki:

  • naziv pravne osebe
  • točen naslov in pošta
  • ime in priimek ter funkcija kontaktne osebe
  • elektronski naslov kontaktne osebe
  • telefon kontaktne osebe
  • kratek opis podjetja, vizije in filozofije podjetja (največ 1500 znakov s presledki)
  • zakaj ste se prijavili k sodelovanju (največ dva stavka)

Zmagovalni izžrebanec  bo po javni objavi rezultatov s strani agencije pozvan na srečanje, na katerem se bosta agencija in nagrajenec dogovorila o nadaljnjih korakih in konkretnih časovnih terminih glede izvedbe nagrade.

Čas trajanja posebne ponudbe

Posebna ponudba se začne 12. junija 2013 in traja do vključno 25. junija 2013.

Agencija bo pri žrebanju zmagovalca upoštevala vse popolne elektronske prijave, ki bodo prispele na elektronski naslov info@smjwt.com do vključno 25. junija 2013 do 24.00.

PODALJŠAN ROK POSEBNE PONUDBE

Posebna ponudba je podaljšana do vključno 15. septembra 2013 do 24.00.

Objava zmagovalca

Zmagovalec žrebanja bo objavljen na spletni strani www.smjwt.com in strani SM JWT Studio Marketing na Facebooku najpozneje do petka, 28. 6. 2013, in na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene na  prijavnem obrazcu. 

Zaradi podaljšanja posebne ponudbe do vključno 15. septembra 2013, se rok za objavo zmagovalca žrebanja podaljša do srede, 18. 9. 2013.

Varovanje podatkov

S prijavo k sodelovanju v posebni ponudbi sodelujoči dovoljuje agenciji uporabo pridobljenih podatkov za potrebe izvajanja posebne ponudbe ter za potrebe obveščanja agencije o svojih storitvah in dejavnostih. Agencija se zavezuje, da podatkov, pridobljenih v posebni ponudbi, ne bo posredovala tretjim osebam.