NOVICA

DDC

Ob koncu leta 2009 smo pripravili novoletne materiale za podjetje DDC. Dolgoletno odlično sodelovanje in skupno strateško razmišljanje podjetja DDC in Studia Marketing JWT se je ponovno pokazalo za izredno dobro, saj smo skupaj prišli do jedra kreativne strategije, torej do - zaposlenih. Letošnje novoletne materiale smo torej združili v kreativno idejo, ki je osredotočena na zaposlene pri DDC. Osnovna misel, ki povzema celotno novoletno komunikacijo, je naslednja: DDC združuje ljudi iz mesa in krvi, ki so samosvoji, posebni, nenavadni, a so hkrati del celote, tima, skupaj so DDC.

Prav svojskost vsakega zaposlenega nas je vodila, da smo podjetju DDC predlagali, da naredijo natečaj med delavci DDC za besedilo najboljše novoletne čestitke. Zaposleni so najprej tekmovali v pisanju in nato z glasovanjem izbrali najboljšo čestitko, ki je postala uradna poslovna novoletna čestitka DDC za leto 2010.

Studio Marketing JWT je predlagal, da pri oblikovanju novoletnih materialov, blokov, notesnikov, koledarjev ipd. izhajamo iz zaposlenih, iz njihove drugačnosti, samosvojosti. Zato smo tiskovine poosebili. Na naslovnicah blokov, zvezkov idr. smo združili korporativne, javne vsebine (logotip podjetja DDC) in zasebne podatke (podpis zaposlenega, nalepke s hobiji). Kombinacija elementov tvori novoletne materiale, ki so del celostne podobe podjetja, hkrati pa odražajo edinstvenost posameznega delavca oz. lastnika notesnika, bloka, zvezka.

Vsem novoletnim materialom smo dodali nalepke, ki jih lahko lastnik prilepi v posebej za to predvidena polja in si z njimi označi posebne datume, ljube dogodke, rojstne dneve, pomembne sestanke, počitnice in druge privatne in poslovne aktivnosti. Zaposleni na ta način aktivno preoblikujejo tiskovine, ki postanejo del njih, del njihovih svojstvenih osebnosti.