Twitter Facebook Pinterest LinkedIn Youtube E-Mail
Grafično oblikovanje

Logotip za Center za družbeno odgovornost Skupine HSE - donacije (2013)

Naročnik: Holding Slovenske elektrarne